De Geschillencommisie

 
Wat gebeurt er als u een klacht heeft.
 
Als u een klacht heeft lossen wij dat uiteraard voor u op. U kunt dit mondeling bespreken, maar er is ook een klachtenformulier. Dit vult u in, en we bekijken de mogelijke oorzaak en komen met een oplossingsvoorstel. 
 
Mocht er iets zijn waar u niet uitkomt, dan is er ook De Geschillencommissie.
( Stichting Geschillencommissie Voor Consumentenzaken )
 
Deze is erkend door de overheid en daardoor objectief en gewaarborgd.
 
Wij zijn lid van de brancheorganisatie ANKO, en daardoor ook aangesloten bij De Geschillencommissie. Er ligt een map met uitleg in de salon en brochure's om mee te nemen. Uiteraard kunt u op de website van de ANKO of
De Geschillencommissie kijken. Daar vind u ook alle nodige informatie.
 
 
Adressen:
 
 ANKO
Gooierserf 400
1276 KT Huizen
www.anko.nl
Telnr: 035-5259500
 
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
Telnr: 070-3105310